Home / Forums / Diskusjonsforum / Digitalisering

 • Bjørn Arne Eikrem
  Post count:
  #2253 |

  Siden eksamen i grunnskole og vgs nå er digitalisert så ser jeg det som en selvfølge at det samme skjer med eksamen i høgskolen.

  Man bør også se på hvordan innovatører som Magnus Nohr ved høgskolen i Østfold og Høgskolen i Dalarna arbeider.

 • Gunhild Raunsgard
  Post count:
  #2401 |

  Hei Bjørn Arne,

  Ved Høgskulen på Vestlandet er me allereie godt i gang med arbeidet for å digitalisere eksamen.

  Høgskolen i Bergen etablerte våren 2015 eit prosjekt som arbeider med utvikling av digitale vurderingsprosessar og eksamensavvikling. Du kan lese om dette her:
  http://www.hib.no/for-studenter/vurdering/eksamen/digital-eksamen/

  Ved Høgskulen i Sogn og Fjordane har dei også hatt eit pilotprosjekt for digital eksamen i nokre år, og på Høgskolen Stord/Haugesund er dei også i gang. Me har allereie etablert kontakt og delt erfaringar og rutinar med kvarandre og vil arbeide tett saman om dette i Høgskulen på Vestlandet.

  Vennleg helsing,
  Prosjektkoordinator for digital vurdering ved HiB,
  Gunhild Raunsgard

The forum ‘Diskusjonsforum’ is closed to new topics and replies.