Home / Forums / Diskusjonsforum / En vinnende kombinasjon

 • Åge Garnes
  Post count:
  #3633 |

  En vinnende kombinasjon

  NTNUs sitt i særklasse mest populære studium er Teknologiledelse – teknologi i kombinasjon med økonomi- og administrasjonsfag. Teknologikompetanse koblet med kompetanse om brukere, kunder og arbeidstakere pluss strategi, organisasjoner, forretningsforståelse, verdiskapning, produktivitet, innovasjon og styring. Det trenger heller ikke være et minus å kunne lese et regnskap og sette opp et budsjett. Teknologiske prosjekter blir ikke realisert om der ikke finnes personer som kan koordinere godt nok for å gjøre jobben. Produkter blir ikke kjøpt om brukere og kunder ikke forstår, ikke vet om – eller er villige, eller synes dette er uetisk. Prosjektene blir ikke realisert dersom ledere ikke forstår betydningen, ikke vil prioritere, ikke evner å samarbeide, skaper fan´enskap med sine ansatte – eller ikke har evne til å beslutte. Teknologiske må nødvendigvis unnfanges av sosiale systemer. Det skal skapes og utvikles av sosiale systemer, og det brukes i sosiale systemer. Uten kompetanse om samspillet mellom teknologisk og atferds-/samfunnsvitenskapelig kompetanse funger rett og slett ikke profesjonskompetanse noe særlig.

  Er ikke slike sammenhenger etter hvert akseptert og erkjent som viktig? – kanskje ikke viktig nok? Min antakelse er at dette er framtidens vinnende kombinasjon på arbeidsmarkedet. Ingeniører som forstår verdiskaping og kan mobilisere sine prosjektmedarbeidere. Ikke har man garantier for at man kan bruke sine teknologiske innsikter på praksis når man kommer ut. Og ikke har man heller garanti for at man blir god leder og dyktig økonom selv om man har kurser i fagene. Men man øker sjansen for begge deler. Kompetanse er nyttig byrde å bære.

  Dette innlegget er – kanskje ikke overraskende – et intenst forsvar til fordel for det fjerde fakultetet. Etter sammenslåingen er vi over 100 fagpersoner av slikt slag – i dag spredd litt for vinden. En organisatorisk samling og dermed også en synliggjøring bidrar til at HVL står fram med fire kvikke faghoder og ikke bare de klassiske tre (fristelsen var for stor).

  Beste helsing
  åge

The forum ‘Diskusjonsforum’ is closed to new topics and replies.