Home / Forums / Diskusjonsforum / Kva skal den nye høgskulen heite?

 • Redaksjonen
  Keymaster
  Post count: 0
  #507 |

  Namnet på den nye institusjonen skal avgjerast av Kongen i statsråd, men institusjonane kan sjølvsagt foreslå namn. Har du eit forslag til namn, kan du komme med det her i denne tråden. Legg inn forslaget ditt som eit svar i feltet under.

  Innspel til namn kan også sendast til post@fusjonsinfo.no dersom du heller ønskjer det.

 • Sølvi Eide Lunde
  Post count:
 • Sølvi Eide Lunde
  Post count:
  #530 |

  Profesjonshøgskolen Vest eller Vestlandet

 • Stein Joar Hegland
  Post count:
  #537 |

  Vestlandshøgskulen (www.hivest.no; og etterkvart uivest.no) eller
  Høgskulen på Vestlandet (hpvest.no, ; og etterkvart uivest.no)

  Vennlegast ikkje noko med «profesjon» dersom ein a) ønskjer å vera samlande for alle fagmiljø ved den nye institusjonen; og b) ønskjer å snakke med verden utafor oss sjølv (studentar, arbeidsliv etc) som ikkje forheld seg til merkelappar som «profesjon» og «disiplin», «tverrfagleg» o.l.

 • Bente Kvilhaugsvik
  Post count:
  #540 |

  Jeg vil også foreslå «Vestlandshøgskulen» eller «Høgskulen på Vestlandet»

 • Mariann Kjøpstad
  Post count:
  #548 |

  Heisann

  Vestlandshøgskulen er eit fint namn, men kanskje me skal tenke litt større, slik ein del andre institusjonar har gjort? Vil me i tillegg nå utover våre landegrenser, treng me eit namn som:
  • inneheld ‘ Noreg’ eller ‘Norge’
  • og som difor lar seg oversetje til engelsk og framleis gir meining

  Elles kan det fort bli ‘Vest’ for kva???

  Forslag:
  • Høgskulen Vest-Noreg (HVN) (eller Høgskulen Vest-Norge)
  • … og på sikt Universitetet Vest-Noreg UVN)

  Uansett kva namn me lander på, er det viktigaste at namnet:
  • er med på å samle oss
  • viser kven me er, kor me er og kva me står for
  • og ikkje minst at me vel eit namn som me alle (både fag og adm.) er lojale mot – og faktisk bruker – elles blir det umulig å få på plass ein felles identitet – og å drive merkevarebygging.

  Takk for at me får kome med innspel.
  Ha ein finfin dag, alle saman!

  Helsing frå Sommarøya 😉

 • Joar Sande
  Post count:
  #549 |

  Høgskulen Vest (HV)
  HVB – Bergen
  HVS – Stord
  HVH – Haugesund
  HVSo – Sogndal
  HVF – Førde

  Motto: KAN (Kompetent – Aktiv –Nær)

 • Irene Aasen Andersen
  Post count:
  #550 |

  Høgskulen ved Fjordane

  jf pkt 2: https://snl.no/Norge_og_Noreg%2Fetymologi

 • Vidar Røeggen
  Post count:
  #558 |

  Høgskolen på Vestlandet

 • Karianne Bergheim
  Post count:
  #577 |

  Her er innspill fra seksjon for økonomi ved HiSF:
  1. Høgskulen i Vest Noreg – frå hav til bre
  2. Fjordhøgskulen
  3. Høgskulen i Vest
  4. Vestlandshøgskulen – frå hav til bre

 • Terje Rudi, webutviklar i HSH
  Post count:
  #591 |

  Kva med noko med autoritet:

  Statens profesjonshøgskole

  Statens profesjonshøgskole vest

  Eller historisk:

  Vestlandsfusjonen

  Eller cooperativt:

  Vestsam

  Høgskolen Vestsam

  🙂

 • Astrid Sandnes
  Post count:
  #602 |

  HiSF-biblioteket fylgjer opp Seksjon for økonomi (HiSF) og foreslår:
  Høgskulen i Vest Norge – frå fjord til bre (HVN)

 • Wenke Jortveit
  Post count:
  #605 |

  Jeg mener at «Vestlandshøgskulen» er det beste navneforslaget hittil. Det er lettere å si enn f.eks. «Høgskulen i Vest» eller «Høgskulen i Vest Noreg».
  Det er i tillegg lett å huske, og dette er en fordel når folk skal Google oss.
  Jeg synes at «Vestlandet» ikke bare plasserer oss på kartet, for det sier så mye mer enn bare geografi.
  Dersom vi ikke får kjøpe domenenavnet «Vestlandshøgskulen» – finnes andre muligheter, som allerede nevnt i tidligere innlegg: «hivest».
  På engelsk kan det enkelt bli «University College of Western Norway» eller «Western Norway University College».
  Jeg mener at vi må unngå fremmedord som «profesjon», for dette er et meget fremmed ord for vår største «kundegruppe»: fremtidige studenter til grunnutdanningene. Jeg våger påstå at det er ingen av dem som søker på «Google» etter «profesjon….»

 • Lise Vik-Haugen, HiSF
  Post count:
  #618 |

  Stemmer for «Høgskulen i Vest-Norge – frå fjord til bre (HVN)»

  Dette samsvarer også med argumentasjonen til Mariann Kjøpstad sitt innlegg over. Å få med «Norge» i navnet er fornuftig i et internasjonalt perspektiv.

  Med «Høgskulen Vest» kan det være en viss fare for navne-konkurranse med svenske «Högskolan Väst» i Trollhättan (engelsk navn: «University West»).

  Ift «Vestlandshøgskulen» er vi flere som opplever at det klinger litt for likt både «Folkehøgskulen», «Vestlandsheimen» ….

 • Terje Rudi, webutviklar i HSH
  Post count:
  #621 |

  «Høgskolen i Vest-Norge», «Høgskulen i Vest-Noreg» og «West Norway University College» (ikkje Western, dei seier jo t.d. West Wales eller Southwest Airlines) kling best! Med Noreg i namnet kan me hevda oss internasjonalt, og gjer oss meir offisielle og statlege her heime.

 • Runald Meyer
  Post count:
  #683 |

  Vil bare minne på, at vi befinner os «in the homeland of the viking kings»

 • Jon Hugaas
  Post count:
  #745 |

  Navnet bør være selvforklarende. Altså ikke noe fiks-faks som krever ytterligere informasjon, slik som navnet på høgskolen VID som like gjerne kunne vært et forsikringsselskap eller en møbelprodusent. Navnet bør si noe om hvilken type institusjon dette er. Ordet «høgskole» bør derfor være med i navnet. Videre bør navnet si noe om hva som kjennetegner denne høgskolen. Her vil de fleste navn som i dag brukes om utdannings- og forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt inneholde ett av to momenter, eller i noen tilfeller en kombinasjon av disse: a) geografisk lokasjon og b) virksomhetsområde(ne) som høgskolen forholder seg til. Et eksempel på at begge er med finner vi i renomerte MIT (Massachusetts Institute of Technology). De fleste universiteter og høgskoler begrenser seg imidlertid til a) lokasjon, siden de har en for omfattende portefølge faglig til at det kan samles opp i en enkelt benevnelse under b). I tillegg til å signalisere lokasjon og institusjonstype bør det nye navnet også fungere bra som forkortelse. Etter min mening fungerer preposisjonen «i» bedre enn «på». «Høgskolen på Vestlandet» (HpV) høres ikke så bra ut. Forkortelsen er dessuten alment brukt om et virus. På google gir denne føgende hovedtreff ved søk: HpV vaksine, HpV virus, HpV test etc. «Høgskolen i Vest» (HiV) gir samme type resultat og assosiasjoner. Dessuten er «Vest» en geografisk upresis og relativ lokaliseringsbestemmelse. «Høgskolen i Vest-Norge» (HIVN) derimot fungerer greit. Det fordrer heller ikke navnebytte om fusjonen skulle inkludere naboinstitusjoner i de fire vestlandsfylkene i fremtiden. Internasjonalt er «Western Norway» en etablert regionsbestemmelse (jf. for eksempel regionskontoret for Vest-Norge i Brussel). Høgskolen i Vest-Norge/University College of Western Norway sier alt som trengs å sies. Et slikt navn kan man også leve med gjennom skiftende navnetrender i tiden.

 • Arne Rehnsfeldt
  Post count:
  #793 |

  Westland University i likhed med Jönköping University som kun heter dette.

 • Livstidsstudenten
  Post count:
  #2048 |

  Jeg liker Jon Hugaas sitt ryddige og meget overbevisende resonnement, og han har helt rett.
  Høgskolen i Vest-Norge/University College of Western Norway (HiVN) / er et godt navn. Det er som det mest selvfølgelige navn. Det lyder allerede som et enkelt, men godt og respektabelt navn, som har eksistert gjennom flere generasjoner, er velrenommert i Norge, som i den øvrige verden, et navn som også skal overleve kommende generasjoner.

The forum ‘Diskusjonsforum’ is closed to new topics and replies.