Home / Forums / Diskusjonsforum / Start debatt!

 • Redaksjonen
  Post count:
  #209 |

  Har du synspunkt, idear eller spørsmål til fusjonsarbeidet dei tre høgskulane er inne i? Her kan du fritt diskutere med kolleger og medstudentar. Vi ber om at alle brukar fullt namn. Normale reglar for godt takt og tone i diskusjonsfora gjeld sjølvsagt her og.

 • magne espeland
  Post count:
  #236 |

  Det er mange ting som kan leggjast inn i denne diskusjonen. Eg har tillit til at dei grunnleggjande prinsippa som vart lagt i forrige fusjonsrunde, og som tok sikte på å bevara og utvikla eit levande kampus med fag og administrasjon, framleis blir grunnleggjande utgangspunkt for HSH. Eg vil åtvara sterkt mot ei fisjonstenking der dei to HSH kampusane blir handsama som oppdelte fagmiljø. Det må vera regionstenking som styrer vår inngang i fusjonsprosjektet. Då må me byggja på det som me har fått til sidan 1994 og framstå som denne regionen sitt fremste utdanningval. Det gjer me berre med å stå saman.

The forum ‘Diskusjonsforum’ is closed to new topics and replies.